Mooijweer - De aanvulling voor vitaliteit en balans!

 
Blog
Omdat ik veel vragen krijg over wat ik nu precies in mijn praktijk doe, zal ik de komende periode wat voorbeelden geven.
 
 
Slaapstoornis
Er kwam een client bij mij met een ernstige slaapstoornis.
20 jaar had deze persoon maar zelden geslapen. Iedere nacht maar zo'n 4 uur.
Van alles was al geprobeerd: reguliere medicatie, slaaponderzoeken, maar ook alternatieve geneeswijzen, zoals homeopathie en acupunctuur.
We zijn een behandeling gestart met Bachremedies met als resultaat: na 2 nachten een hele nacht doorslapen. Dit patroon zette zich voort. Wat heb ik toch mooi werk! Dankbaar!
 
Verlies / Verdriet / verwerking
Client had een kindje verloren. We hebben met de Crystal Insights gewerkt. Daarbij kwam naar voren dat dit kindje, wat zij opstelde, dichter dan wat of wie dan ook, bij haar was en eigenlijk tussen haar en haar kinderen die wel op aarde aanwezig zijn, stond.
Ik heb haar gevraagd of het misschien mogelijk zou zijn dit kindje iets verder weg te zetten. Zodat het nog wel goed voor haar voelde, maar misschien ook wat meer ruimte gaf. Dit ging met nogal wat emotie gepaard, wat sowieso heel goed was, want zij had dit nog niet zo vaak geuit. Het voelde vreemd voor haar, maar ze deed het wel en liet het zo staan.
3 weken later belde ze mij: het voelde veel beter. Er was veel gehuild, ook binnen het gezin, maar er was lucht gekomen; ruimte om er met elkaar over te praten, maar ook was er meer ruimte voor de andere kinderen, haar partner en haarzelf gekomen.  
 
Ouder/ kindrelatie
Er komt een vrouw bij mij (53) met haar dochter (30) Zij hebben een verstoorde verhouding en de dochter heeft wat emotionele klachten. Ik heb een intakegesprek met moeder, een intake gesprek met dochter en al snel wordt mij duidelijk dat de beleving van bepaalde feiten heel anders is. Een traumatische ervaring van de dochter in haar jeugd ligt hieraan ten grondslag. Ook al kon moeder hier niets aan doen en weet de dochter dit ook, het is niet goed verwerkt. Dan volgt een gesprek met beide dames tegelijk. Ik vertel hen wat ik zie en vraag hen of het o.k. voor hen zou zijn een sessie te doen. Ik leg uit wat dit precies inhoud. Dochter neemt de houding aan die zij voelt als zij aan deze gebeurtenis denkt en het verbaast mij niet dat dit de foetushouding is. Ik vraag aan haar om heel sterk in te leven in deze situatie. Nu vraag ik moeder die er toen niet kon zijn, haar dochter vast te houden en achter haar te gaan liggen. Ook moeder vraag ik zich zo goed mogelijk in te leven in die situatie. Spontaan begint moeder tegen haar dochter te praten en haar een koosnaampje uit haar jeugd te geven. Omdat dit voor moeder ook emotioneel is, en ik van tevoren heb gevraagd of zij op deze manier ook evt. ondersteuning wil, troost ik moeder, terwijl zij haar dochter vasthoudt, aait en troost. Dochter en moeder huilen en ook ik pink een traantje weg. We leren vaak op de opleidingen onze emoties niet te tonen, maar dit is zo prachtig en raakt mij diep. 3 maanden na de sessie hoor ik dat de relatie een stuk verbeterd is en het met de dochter veel beter gaat. Tijd: 4 uur (14.00 tot 18.00 uur in dit geval, maar het zou ook in 2 of 3 keer kunnen plaatsvinden en investering: 200 euro, 100 per persoon.